Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

9508 b882
Reposted frompeper peper viajethra jethra
2018 7f8b
Reposted fromthegirl thegirl viaszyszaak szyszaak

June 29 2015

3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viabomdia bomdia
3691 b4f3 500

June 19 2015

0265 b43a
Reposted fromfelicka felicka viavertheer vertheer
4970 72ec 500
Reposted fromzrazik zrazik viawisniowysad wisniowysad
Chciałabym każdego dnia umieć coś w sobie zmienić, jakieś zachowanie, sposób bycia wobec innych, umieć pozwolić sobie na pewne rzeczy, innych natomiast sobie zabronić. Opanować samotność. Samotność nie tyle jako stan ducha, bo naprawdę w duchu człowiek zawsze jest lub bywa samotny, ile jako swego rodzaju 'stan cywilny'. Być właścicielem samego siebie, posiadać wokół siebie przestrzeń, której nikt nie może przekroczyć. Coś jakby niewidoczny zielony ogródek, do którego nikomu nie uda się zajrzeć, do którego także nikt, kto chciałby mnie zranić, nie miałby wstępu. Do niedawna było inaczej: każdy, komu to tylko przyszło do głowy, mógł mnie wytrącić z równowagi jakąś głupią uwagą, kłamstwem, bezsensownym zdaniem, sprawić mi przykrość, która trwała znacznie dłużej niż jego pamięć o tym zdarzeniu. Dziś już tylko pory roku mogą wpływać na mój nastrój, ale nie ludzie, którym na tym zależy. Stan mojego umysłu bywa tak różny, jak różne są dni, które przychodzą, Bywają dni dobre, ale bywają i złe, i te też muszę przyjąć za własne. Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła.
— Roma Ligocka, Czułość i obojętność
8918 6541
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa
4586 c8b9 500

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapotrzask potrzask

May 26 2015

Reposted fromdreamadream dreamadream viaMissGinger MissGinger

sarabeegoofy:

I’m screaming at how ADORABLE this is

0261 ee55
Reposted frompalell palell via12czerwca 12czerwca
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakurwajegomac kurwajegomac
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black vialiliowadusza liliowadusza
5847 6fd6 500
Reposted fromssozs ssozs vialost-in-space lost-in-space
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?

May 12 2015

4448 a07b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6871 30ae
Reposted frompesy pesy viaallay allay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl