Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się
na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. 
Tracimy czas.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromladygrey ladygrey viamartuszka martuszka
5327 211c 500
Reposted fromvertheer vertheer
6312 b87e 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaahjou ahjou

April 28 2015

5546 3256 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vialekkotak lekkotak
1861 c9c8 500
Reposted fromidiod idiod viapuddding puddding
1176 faff
Reposted fromfelicka felicka viaaqq aqq
9112 7237
Reposted fromtron tron viamentispenetralia mentispenetralia
5499 cbd0
Reposted fromdusix dusix viasplendiid splendiid
3805 8851
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasplendiid splendiid

April 08 2015

8255 c97d
Reposted frompesy pesy viazur887 zur887
3102 680f
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaciarka ciarka
7195 fdfc
Accurate. I'm a creep and i love it.
Reposted fromhalucine halucine viamelisa melisa
0611 584b 500
Reposted fromHappyNo1 HappyNo1 viaumierajstad umierajstad

April 03 2015

Spowiedź
Reposted fromPawelS PawelS viaautoobdukcja autoobdukcja
2445 682e 500
poniedziałek. 
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viamybodyisacage mybodyisacage
7537 8e11 500
Reposted frommiischa miischa viatupfen tupfen

March 31 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl